सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ सेवाभावी संस्था,
नाना महाराज सोसायटि,
हिरा नागो जोशी मार्ग,
कोपर क्रॉस रोड,
डोंबिवली (प) - 421202