आरती ओवाळू श्री गुरूसी, ब्रह्मा विष्णु महेशासी ।।धृ।।

दिधले आत्मज्ञान जगती, म्हणवूनि श्री दत्त तुज म्हणती,
ब्रम्हारुपे जग सृजसी, विष्णु तूचि प्रतिपाळिसी,
हर हरिसी भार, उतरविसी पार, देऊनि आत्मज्ञान प्रणति,
किती तव स्मरणे जगी तरती ।।१।।

आरती ओवाळू श्री गुरूसी, निर्गुण चित्तघन वस्तुसी,
अत्रिअनसुयात्मज म्हणती, लीला दावूनी उध्दरसी, मानवदेहा जरी धरिसी,
परि नससि देह, हाचि संदेह, हृदयी असून ही मूर्ती…
जाणीव लोपली अंधमती ।।२।।

आरती ओवाळू श्री गुरूसी…

Leave a Reply