यात्रा..

मठातील सेवेक-यांची अक्कलकोट, गाणगापूर अशी यात्रा झाली. ही स्थळे दत्तसंप्रदायातील शक्तिपिठे समजली जातात. इथे जाणा-या भक्तांना अलौकीक आनंद मिळतो.

Leave a Reply