ओवाळू आरती श्री गणपति ओंकारा,
औटमात्रा कोटीसूर्यसम प्रभाकरा ।।धृ।।

बिंदुरुपे अचल अभय निर्गुण निराकारा,
योगमाया अर्धमात्रा विचरी भवपसारा ।।१।।

पीतवर्ण अकारमात्रा ब्रम्हसृजकारा,
उकारजीमृतवर्ण रक्षसी आखिल चराचरा ।।२।।

लीन करिसी रक्तवर्ण तू सकल जगमकारा,
अनन्यशरणांगत या दासा तव पदी दे थारा ।।३।।

Leave a Reply